Vapnet

Sköld: Genom gaffelsnitt delad i tre fält. Till vänster i fält av guld ett uppskjutande tvåberg med en tunnel; överst i fält av rött två korsade hammare av guld omringade av fyra femuddiga stjärnor i guld. Till höger i fält av blått ett lothringenkors av guld. Silver och purpur hjälmtäcke fodrat med guld.Hjälmprydnad: En krona, och på den en upprest örn mellan två kvistar av ek.