Släkthistoria

Adliga ätten nr 201 : BERGENHEIM

Presidenten för Vasa hovrätt Erik Johan Bergenhem adlades 1812. Ätten introducerades 1837. Den härstammar från Ekshärad (Värmland) på 1500-talet och kom till Finland 1790. Den friherrliga ätten nr 54 är utdöd.

Historiska tidningsurklipp 1771-1890 (Be-Bö)