Vapnet

Sköld:
Genom gaffelsnitt delad i tre fält. Till vänster i fält av guld ett
uppskjutande tvåberg med en tunnel; överst i fält av rött två korsade
hammare av guld omringade av fyra femuddiga stjärnor i guld. Till höger
i fält av blått ett lothringenkors av guld.
Silver och purpur hjälmtäcke fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En krona, och på den en upprest örn mellan två kvistar av ek.

Comments